pangasubo magkalagihan jawab

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pangasubo magkalagihan jawab

Al-azhary
Salam bro yaz... hindue kita bang biya'diin in pagpost mo ha  forum mo ini? uno inig mo in widget ha kid sin template atawa biya'diin?
La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pangasubo magkalagihan jawab

Yaz
Salam bro..Piyaganaran ta bro siyud in edit html. in teknik niya yan addition da iban subtraction.

Lawaga hadja in laggu' sin sidebar iban sin post yan. in ha Sidebar hibutang <0> in ha post yan ikaw na in magganta' ..

Ampa kaw kadtu pa Nabble.com kawa' forum. kakitaan mura san in baynat bang mu mahinang na.

Para Safe hinang kaw hambuuk test blog..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pangasubo magkalagihan jawab

Al-azhary
Mlugay kona kiyabatukan in nabble free forum ini sah way ako nagparuli sakali pagkita ko sin paghinang mo ini biya'lando in lingkat, inshaAllah sulayan ko lawagun in pag iyanun mo yan,alahmdulillah kiyabatukan kuna in tiknik hindu mo maglawag ha Edit HTML...MAGSUKUL Bro imiban man kita kaymo maglata di ha forum mo ini bat tindukun hehehe..salam kasilasa matun
La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pangasubo magkalagihan jawab

Yaz
Magsukul bro hapagukab lata di ha Forum ini. Gam yadtu in blog sin bangsa ta awn na hadja forum. Kimita' man aku matun sin blog mu..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pangasubo magkalagihan jawab

Al-azhary
In reply to this post by Al-azhary
bro yaz, maig kona in sidebar sah dih ko mapalaggo in pagpusan,dih ko kabakan.bang awn pikilan duun kaymo tubungi kita mari
La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pangasubo magkalagihan jawab

Yaz
In reply to this post by Al-azhary
Huun tuan nasib ku kahapun in forum mu yra naig..lurupun kunaa in html..hipikit kuman di bang ku kabaakan na.
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pangasubo magkalagihan jawab

Yaz
In reply to this post by Al-azhary
Kitaa tuan in hinang ta ha html code yan..kalu makatabang tabang

---------------------------------------------------------------------/* The Sidebar1 */
.sidebar1{
        float:left;
        width:10px;
        padding-top:5px;
        font-size:11px;
        font-family:Tahoma,Century gothic, Arial, sans-serif;

        }

.sidebar1 h2 {
        line-height:30px;
        font-size:14px;
        color:#fff;
        margin:5px 0 0px 0 ;
        padding:0px 0 0 5px;
        background:#304102;
        font-weight:bold;
        font-family:Georgia,Century gothic, Arial, sans-serif;
        text-transform:uppercase;
        border-bottom:1px solid #687F47;
        }
.sidebar1 ul {
        list-style-type: none;
        margin: 0 ;
        padding: 0;

        }

.sidebar1 ul ul  {
        list-style-type: none;
        margin: 0;
        padding: 0px 0px 10px 0px;
        background-repeat:no-repeat;
                }

.sidebar1 ul ul ul {
        list-style-type: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        border:0;
        }

.sidebar1 ul ul ul ul {
        list-style-type: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        border:0;

        }
       
.sidebar1 ul li {
        height:100%;
        line-height:18px;
        color:#505F3B;
        }

.sidebar1 ul li a:link, .sidebar1 ul li a:visited {
       
       
        padding: 5px 0px 5px 5px;
}


.sidebar1 ul li a:hover {
        color: #000;
        }

.sidebar1 p {
        padding: 7px 10px;
        margin:0;
        }

.sidebar1 table {
        width:100%;
        text-align:center;
        color:#787d7f;
        }
       
       
       
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pangasubo magkalagihan jawab

Yaz
In reply to this post by Al-azhary
/* Main Content*/

#content {
        float:left;
        width: 960px;
        height:100%;
        padding:10px 0px 0px 0px;
        }
.title{
        margin: 0 0 0 0px;
        padding: 0px 0px 0px 0px;

}
 .custim {
        padding: 7px 7px;
        margin: 5px 5px 5px 5px;
        float:left;
        background:#e7e0bb;
        border: 1px solid #fff;

}
.date {
        font-size:10px;
        font-family:Tahoma, century gothic,Arial,Verdana,Helvitica,sans-serif;
        padding:5px 5px 0px 5px;
    color:#222;
        text-transform: uppercase;

        }
       
       
.single {
        width:960px;
        margin: 0px 5px 15px 10px;
        height:100%;
        color:#504945;
        font: 13px Tahoma, century gothic,Arial,verdana, sans-serif;
        background:#fff;
        border:1px solid #CACFA8;
        overflow:hidden }